Muzičke igračke kao pomoć u razvoju deteta

Beba u svojim prvim mesecima razvija svoj mozak i neuroni u mozgu se razvijaju od rođenja pa do šestog meseca. Razvoj neurona je podstaknut i stimulacijama iz okruženja u kojem beba živi, pri čemu i muzika predstavlja stimulans.

Muzika u životu deteta može da ima pozitivan uticaj na:

A. Inteligenciju deteta

B. Emotivan razvoj deteta, zbog uticaja muzike na ljudske emocije

C. Potpomognut je psihički razvoj, zbog interakcije i koordinacije pokreta kod muzičkih igračaka

D. Socijalni razvoj mališana, pri čemu se misli na muzičke igračke koje omogućavaju deci da se igraju u grupi, pri čemu to rade kao tim

E. Potrebnu zabavu u detinjstvu, jer muzičke igračke lako zadovoljavaju žudnju dece za zabavom