Način i troškovi isporuke, način plaćanja

Način i troškovi isporuke

Isporuka proizvoda obavlja se preko kurirskih službi, na celoj teritoriji Republike Srbije.

Porudžbine se primaju tokom svih kalendarskih dana u toku godine, a porudžbine biće obrađene prema sledećem:

  1. Ukoliko su porudžbine kreirane i poslate radnim danima od ponedeljka do petka do 15:00 časova, biće obrađene najkasnije sledećeg radnog dana i poslate kurirskom službom. Rok isporuke je do 5 radnih dana. Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA uložiće napore da poručeni artikli budu Vam isporučeni što je pre moguće, sa željom da Vas usluži na najbolji i najbrži mogući način.
  2. Ukoliko su porudžbine kreirane i poslate od petka posle 15:00 časova i tokom dana vikenda, kao i tokom državnih praznika i tokom neradnih dana prema odluci Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA, Vaše porudžbine biće obrađene prvog narednog radnog dana i predate kurirskoj službi prvom mogućom prilikom.

Troškovi isporuke obračunavaju se prema sledećem:

  1. Za porudžbine čije su vrednosti poručenih artikala do 1.499,00 dinara sa PDV-om trošak isporuke prenosi se na Kupca, prema važećem cenovniku kurirske službe. Trošak isporuke biće naglašen prilikom kreiranja i pre slanja porudžbine i to će biti konačan trošak isporuke koji će Kupac snositi. Ukoliko kurirska služba promeni i Kupcu naplati veći iznos troška isporuke od onog koji je iskazan prilikom kreiranja i slanja porudžbine, Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA će Kupcu nadoknaditi razliku između iskazanog iznosa troška isporuke prilikom kreiranja i slanja porudžbine i iznosa koji je naplaćen Kupcu. U ovom slučaju Kupac preuzima obavezu obaveštavanja Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA preko kontakt podataka objavljenih na stranici Kontakt. Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA će učiniti sve što je u njegovoj moći da do ovog slučaja ne dođe. Ukoliko se desi ovakav slučaj, u duhu dobre poslovne prakse Brza distribucija d.o.o. će nadoknaditi Kupcu trošak koji predstavlja razliku između ugovorenog iznosa i naplaćenog iznosa.
  2. Za porudžbine čije su vrednosti poručenih artikala 1.499,00 dinara sa PDV-om i veće trošak isporuke neće biti naplaćen, a samim time neće ni biti iskazan na računu prilikom isporuke kupljenih artikala.

Ukoliko Kupac ima zahtev za posebnim pogodnostima ili načinom isporuke, Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA kao obavezu prihvatiće samo one dogovore s Kupcem koji se pismeno ugovore, pri čemu se pod pismenim ugovorenim uslovima podrazumeva i korespodencija elektronskom poštom, kada se koriste elektronske adrese koje je Kupac uneo prilikom kreiranja i slanja porudžbine, kao i zvanično objavljena elektronska adresa Brza distribucija d.o.o. na Web sajtu brzadistribucija.rs. Svi dogovori koji se ugovore na drugačiji način ne predstavljaju obavezu za Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA.

Način plaćanja

Predviđen način plaćanja je plaćanje u gotovini kuriru kurirske službe, prilikom isporuke proizvoda.

Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA zadržava pravo da u slučaju porudžbina većih vrednosti, po slobodnoj poslovnoj proceni, pre isporuke robe proveri istinitost porudžbine kontaktiranjem Kupca na kontakt telefon koji Kupac ostavi prilikom kreiranja porudžbine, kao i zahtevanja plaćanja poručenih proizvoda pre isporuke, u cilju sprečavanja prevare od neistinitih porudžbina.

Odustanak od isporuke

Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA zadržava pravo da odustane od isporuke poručenih proizvoda ukoliko Kupac se ne odazove na kontakt telefon, u slučaju kada Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA proceni da je pre isporuke potrebno kontaktirati Kupca i proveriti istinitost porudžbine.