Uslovi korišćenja

Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA kao distributer i prodavac igračaka nastoji da svoj uspeh gradi kao mnogobrojna zadovoljstva svojih Kupaca kao posledica fer poslovne saradnje, trgovanjem kvalitetnim proizvodima i usluživanjem kupaca na moderan i razumno brz i kvalitetan način. Zbog svih mogućih situacija i izazova u poslovanju pripremili smo Sporazum o Uslovima korišćenja sajta, kojim smo definisali Vaša prava na kvalitetnu uslugu s naše strane, kao i onemogućavanje nezakonitog korišćenja Web sajta od strane trećih neovlašćenih lica. Molimo Vas da pažljivo pročitate Sporazum o Uslovima korišćenja sajta pre Vaše kupovine i ukoliko se ne slažete s nekom od navedenih odredbi, da pre kupovine nas kontaktirate kako bismo pokušali da pronađemo rešenje na fer poslovan način u okviru zakonskih odredbi.

Sporazum o Uslovima korišćenja Web sajta

Sadržaj i proizvodi koji su sadržani na brzadistribucija.rs (u daljem tekstu “Web sajt”, osim ako izričito drugačije nije naznačeno) su dostupni za Vas (u daljem tekstu “Vi” ili “Kupac”) u skladu sa sledećim uslovima korišćenja i bilo kojim drugim pravilima i politikama objavljenim na Web sajtu (kolektivno se nazivaju “Sporazum o uslovima korišćenja sajta”). Sva takva pravila i politike, uključujući bez ograničenja Uslove kupovine i Politiku privatnosti, su uključeni u ovaj Sporazum o Uslovima korišćenja sajta. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom Web sajta, uključujući bez ikakvih ograničenja kupovinu preko Web sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni da budete obavezani ovim Sporazumom o Uslovima korišćenja sajta. Ako se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovog Sporazuma o Uslovima korišćenja, nećete dobiti ovlašćenje da pristupite, pregledate ili koristite Web sajt, uključujući bez ograničenja kupovinu bilo kakvih proizvoda na Web sajtu.

Izmene Web sajta

Web sajt se nalazi u vlasništvu firme Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA (u daljem tekstu “Mi”, “Nas”, “Naš” ili “Kompanija”), koja upravlja Web sajtom. Ovaj Web sajt se može koristiti kao izvor informacija i/ili može da se koristi za kupovinu proizvoda i usluga. Svi proizvodi i usluge koje su prikazane ili kupljene preko ovog Web sajta, koji se ovde navode, su pojedinačno ili kolektivno naznačeni kao “Proizvodi”. Zadržavamo pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku sporazuma, bez prethodnog obaveštenja Kupca. Vi ste odgovorni da redovno pregledate ovaj Sporazum o Uslovima korišćenja. Vaše korišćenje Web sajta, uključujući kupovinu bilo kog proizvoda, podrazumeva Vaš pristanak da pratite promene ovih uslova i da budete obavezani izmenjenim Sporazumom o Uslovima korišćenja. Mi možemo poništiti ili prekinuti Vaše pravo da koristite Web sajt ili deo sajta u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

Vaše korišćenje Web sajta ili bilo kog sadržaja koji je dostupan na Web sajtu, podrazumeva Vaš pristanak, da Web sajt i sadržaj na njemu, sadrži vlasničke i poverljive informacije u vlasništvu nas ili treće strane. Ovim se slažete da nećete menjati, brisati ili sakriti autorska prava, žig ili druge napomene o vlasništvu sadržaja na sajtu ili Web sajta ili bilo kog materijala koji su na Web sajtu. Ovim se slažete da nećete reprodukovati, modifikovati, kopirati, distribuirati, pokušati da otkrijete izvorni kod, ili prodati na bilo koji način bilo koji sadržaj ili proizvod koji se nalazi na Web sajtu, bez našeg izričitog prethodnog pismenog odobrenja ili odobrenja ovlašćenog trećeg lica.

Informacije o korisničkom nalogu

Za kupovinu bilo kog proizvoda ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika ne zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Prilikom svake kupovine potrebno je da unesete svoje podatke za izradu računa i adresu isporuke. Adresa isporuke može biti drugačija od adrese na koju treba isporučiti račun. Ukoliko se odlučite da poručeni artikli budu isporučeni na drugu adresu, saglasni ste sa uslovima prodaje da se artikli naplate na adresi isporuke artikala, a ne na adresi isporuke računa.

Kupovina na sajtu

Firma Brza distribucija d.o.o. prodaje proizvode koji se nude na sajtu brzadistribucija.rs kao svoj asortiman. Web sajt nastoji da svi opisi, cene i raspoloživost proizvoda budu tačni, ali ne isključuje mogućnost grešaka. Cene proizvoda koje se pojavljuju na Web sajtu su sa PDV-om, ali ne uključuju troškove transporta, koji će biti naknadno iskazani i dodati na računu.

Za više informacija o kupovini, molimo Vas da pročitate pažljivo Uslove kupovine, koji se nalaze na posebnoj stranici Uslovi kupovine. Uslovi kupovine su sastavni deo ovog Sporazuma o Uslovima korišćenja sajta.

Kontaktirajte nas radi podrške i dodatnih informacija

U situacijama kada imate pitanja vezana za korišćenje Web sajta ili kupovinu proizvoda, mi ćemo uložiti razumne poslovne napore da Vam pomognemo. Da biste došli u kontakt sa zaposlenim zaduženima za pomoć kupcima, molimo Vas da posetite stranicu za kontakt, na kojoj su objavljeni kontakt podaci.

Nezakonito ili zabranjeno korišćenje

Prihvatate da koristite Web sajt i sadržaj na njemu samo u zakonite svrhe i da ne dozvolite drugima da koristi Vaš nalog, sajt ili sadržaj za bilo koju ilegalnu svrhu. Korišćenje Web sajta i sadržaja u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom, propisom, uredbom ili nekog drugog propisa nametnutog od bilo kog državnog organa je zabranjeno.

Bezbednost sajta

Ne smete koristiti Web sajt na bilo koji način kojim možete da oštetite, onesposobite, preopteretite ili pogoršate Web sajt ili bilo koji proizvod i sadržaj na njemu. Ne smete da pokušavate da neovlašćeno pristupate drugim nalozima koji nisu registrovani na Vas, ili računarskom sistemu i mreži koji su u našem vlasništvu i kojima mi upravljamo, putem hakovanja, “razbijanja” lozinki ili bilo kojim drugim sredstvima. Povreda našeg sistema ili mreže bezbednosti može dovesti do građanske ili krivične odgovornosti.

Sajtovi trećih strana

Svi web sajtovi trećih strana koji se nalaze na ovom Web sajtu, služe samo kao dodatna pogodnost za Vas. Sadržaji treće strane, linkovi ka drugim sajtovima, nisu pod našom kontrolom, niti mi prihvatamo bilo kakvu odgovornost za održavanje, sadržaj ili ispravnosti tih sajtova. Vaše povezivanje ka sajtovima trećih strana je na sopstveni rizik. Vi ste odgovorni za pregledavanje i pridržavanje Izjave o privatnosti i Uslovima korišćenja objavljenim na bilo kom sajtu treće strane.

Ograničenje odgovornosti

Ni pod kojim uslovima i ni pod kojom pravnom i racionalnom teorijom, mi nećemo biti odgovorni Vama i bilo kojoj osobi koja koristi Web sajt, za bilo kakve gubitke, štetu ili povredu bilo kakve prirode, neposredno ili posredno proisteklim ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnosti korišćenja Web sajta, proizvoda ili sadržaja.

Mi nećemo biti odgovorni za neovlašćen pristup Web sajtu koji mogu dovesti do: promene u prenosu podataka i promene podataka ili bilo kog sadržaja, materijala, uspešno ili neuspešno poslatih i primljenih podataka. Razumete i slažete se da mi nismo odgovorni za bilo koji preteći, klevetački, nepristojni, uvredljivi ili nezakoniti sadržaj ili ponašanje bilo kog drugog korisnika, trećih lica ili bilo kakvu povredu tuđeg prava, uključujući i prava intelektualne svojine.

Mi takođe ne snosimo nikakvu odgvornost za viruse i druge štetne softvere koje imate ili možda imate instalirane na Vašim računarima, mobilnim uređajima ili bilo kojim drugim komunikacionim uređajima preko kojih pristupate Web sajtu, a koji mogu izazvati kašnjenje, netačnost, greške ili propuste zbog Vašeg korišćenja Web sajta, ili u pogledu sadržine ili drugih materijala sadržanog na Web sajtu, uključujući bez ograničenja, bilo koji materijal koji smo mi ili treća strana postavili na Web sajtu.

Razumete i slažete se da je Vaše korišćenje Web sajta, sadržaja i proizvoda na njemu isključivo na sopstveni rizik i da ćete biti odgovorni za bilo kave gubitke, štete ili povrede koje ste pretrpeli Vi ili neki drugi korisnik, a koje mogu proisteći Vašim korišćenjem Web sajta.

Napomena o zaštitnom znaku

Svi nazivi pomenutih kompanija i proizvoda mogu imati zaštitne znakove njihovih vlasnika i koriste se uz dozvolu. Svi takvi zaštitni znakovi mogu se koristiti javno uz našu dozvolu ili dozvolu njihovih vlasnika.

Napomena o autorskim pravima

Sav sadržaj i drugi materijali objavljeni na ovom Web sajtu su zaštićeni autorskim pravom, a u vlasništvu i pod našom kontrolom ili pod kontrolom i u vlasništvu treće strane čiji je materijal i sadržaj postavljen na Web sajtu.

Brzadistribucija.rs polaže autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Web sajta smatra se kršenjem autorskih prava brzadistribucija.rs Web sajta i podložno je tužbi.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Web sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava (brzadistribucija.rs) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Nijedan deo ovog Web sajta ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u druga poslovanja, publikacije ili web stranice.

Ukoliko smatrate da je brzadistribucija.rs povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Zadržavanje prava na prekidanje/ukidanje korišćenja Web sajta

Mi možemo da Vam prekinemo/ukinemo: a) pristup Web sajtu i/ili sadržaju; b) kupovinu bilo kog proizvoda; i/ili c) Vašu lozinku i/ili pristup Vašem nalogu ili bilo kom njegovom delu, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga nepoštene i nemoralne aktivnosti s Vaše strane kao Kupca i korisnika Web sajta, bez prethodnog obaveštenja i bez ikakve odgovornosti i daljih obaveza bilo koje vrste prema Vama ili nekoj drugoj strani.

Pravo na izmenu obaveštenja

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija. Trudićemo se da promene teksta Sporazuma o Uslovima korišćenja Web sajta uvek budu u duhu dobre poslovne prakse i uvećanju kvaliteta usluga i prava Vas, kao Kupca.