Zaštita privatnosti

Brza Distribucija se obavezuje da lične podatke iz obrasca porudžbina neće zloupotrebljavati, kao ni ustupati trećim licima, ni pod kojim uslovima.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca i mesto isporuke (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa stanovanja i sl.).

Brza Distribucija neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje Zakon i u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza, u smislu isporuke poručenih artikala posredstvom usluga brzih pošta.

Svi podaci o Kupcima čuvaju se od pristupa neovlašćenih osoba i dostupni su samo onima kojima su ti podaci potrebni za usluživanje kupaca. Brza Distribucija i njeni zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Brza Distribucija obavezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza, a pre svega organizaciju isporuke poručenih artikala posredstvom brze pošte.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Brza Distribucija ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Brza Distribucija informiše Kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka  i redovno im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni iz baze podataka web sajta.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu internet prodavnice brzadistribucija.rs kao i na sve stranice unutar brzadistribucija.rs domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na brzadistribucija.rs domenu.

Osim u slučaju elektronske porudžbine, Brza Distribucija neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao ili tražio neku informaciju.